تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

آموزشمفاهیم اصلی ریاضی به کودک

  مهارت 2: شايستگي حساب

  بسياري از مشکلات يادگيري، قبل از ورود به دبستان قابل پيشگيري اند و مي توان با صرف زماني اندک، علل مشکل را شناسايي و درمان کرد. مربيان مهدهاي کودک و کلاس هاي آمادگي، در صورتي که تعليمات لازم را ديده و زير نظر فرد مجربي کار عملي انجام داده باشند، مي توانند به آساني اين گره را بگشايند ( تبريزي، 1386 ). مفاهيم رياضي نيز يکي از مواردي است که اگر در سنين پيش از دبستان و متناسب با رشد ذهني کودک آموزش داده شود، مي توان اميدوار بود که کودک در سن دبستان مشکل رياضي نداشته باشد. در سنين پيش از دبستان مي توان از بازي براي آموزش انواع مفاهيم استفاده کرد. مهم اين است که نوع بازي را متناسب با سن و سال و ميزان رشد ذهني و اجتماعي کودک انتخاب کرد.

  منظور از آموزش رياضي قبل از دبستان به هيچ وجه آموزش شمردن يا نوشتن اعداد نيست. هدف اصلي بالا بردن درجه ي دقت کودکان به مشاهده دقيق محيط زندگي، کشف شباهت ها، به کارگيري درست مفاهيم اوليه ( جهات ) و پايه هاي رياضي مثل طبقه بندي- ارتباط منطقي- اندازه ها و ... است.

  آموزش رياضي قبل از دبستان بهتر است همراه با هنر باشد تا کودک در آينده از رياضي متنفر نباشد.

  آموزش رياضي قبل از دبستان در چند مقوله خلاصه مي شود:

  1. طبقه بندي

  2. نظم و ترتيب

  3. مقايسه و اندازه گيري

  4. شمردن و انجام عمليات

  چون کودکان پيش از دبستان داراي تفکر خودمحورند، تفکرشان تحت تأثير ادراکات بصري شان است و براي تفکر منطقي، انتزاعي و استدلال آمادگي ندارند چون مفاهيم اساسي را کسب نکرده اند، لذا آموزش آن ها بايد از طريق بازي، تجارب عيني و فعاليت باشد.

  مفاهيم پيش نياز رياضي

  - مفهوم اندازه شامل بزرگ، کوچک و مساوي

  - مفهوم ارتفاع شامل بلند، کوتاه و مساوي

  - مفهوم وزن شامل سنگين، سبک و مساوي

  - مفهوم ضخامت شامل چاق، لاغر و هم وزن

  - مفهوم قطر شامل پهن، باريک و مساوي

  - مفهوم کميت شامل بيش تر، کم تر و مساوي

  - مفهوم فاصله شامل دور، نزديک و مساوي

  - مفهوم زمان شامل قبل، بعد و هم زمان

  - مفهوم دما شامل گرما، سرما و همانند

  - مفهوم جهات شامل بالا، پايين، چپ، راست، زير، رو و ...

  فعاليت هايي جهت رشد توانايي و شايستگي رياضي:

  آشنا کردن کودک با مفاهيم اندازه و ارتفاع:

  1. يک سري کارت در 5 اندازه ي مختلف برش دهيد و آن ها را به کودک دهيد و از او بخواهيد آن ها را در سه سطح مرتب کند و بعد از مهارت کامل آن ها را در 5 سطح مرتب کند. يک کارت اضافي هم درست کنيد که با يکي از کارت ها هم اندازه باشد و اين گونه مفهوم مساوي را به کودک آموزش دهيد.

  2. يک گروه از کودکان را انتخاب کنيد ( 5 نفري ) و از آن ها بخواهيد با شروع موسيقي به اطراف بدوند و بعد از پايان موسيقي به ترتيب قد صف ببندند. با هدف ياددهي مفاهيم اندازه، ارتفاع، رديف کردن و مرتب کردن.

  3. مدادهايي را در انداخته هاي مختلف تهيه کنيد. از او بخواهيد بلندترين و کوتاه ترين مداد و مدادهاي مساوي را به شما نشان دهد. اين کار را مي توان با وسايل ديگري هم انجام داد.

  آشنا کردن کودک با مفهوم وزن:

  1. براي آموزش مفاهيم وزن از آب بازي استفاده کنيد. اشياء سبک روي آب شناورند و اشياء بزرگ و سنگين مثل فلزها غيرشناورند.

  آشنا کردن کودک با مفاهيم ضخامت، قطر، کميت، فاصله، زمان، دما و جهت ها:

  1. تصاويري به کودک نشان داده مي شود و از او خواسته مي شود که تفاوت آن ها را از نظر چاقي، لاغري، پهني، باريکي، بيش تر، کم تر، دور، نزديک، قبل، بعد و گرما و سرما بيان کند.

  2. تصاويري به کودک نشان داده مي شود و از او خواسته مي شود که تفاوت آن ها را از لحاظ جهت بيان کند. به کودک آموزش دهيد که عقب و پشت سر و جلو و پيش رو معناي يکساني دارند. بعد از کودک بخواهيد که اعضاي چپ و راست بدن را نشان دهد.

  آشنا کردن کودک با مفهوم شباهت و تفاوت:

  1. تصاويري به کودک نشان داده مي شود و از او خواسته مي شود شکل متفاوت را پيدا کند.

  2. تصاويري به کودک نشان داده مي شود و از او خواسته مي شود که شکل مشابه را رنگ کند.

  3. به کودک تعداد زيادي قاشق، کليد و يا پر نشان داده و از او بخواهيد تا اشياء شبيه به هم را پيدا کند.

  آشنا کردن کودک با مفهوم ارتباط منطقي:

  1. تصاويري به کودک نشان داده مي شود و از او خواسته مي شود که ارتباط منطقي بين اشکال را بيابد.

  2. وسايلي را که با هم ارتباط دارند جمع آوري کنيد مثل قاشق و چنگال، خميردندان و مسواک، شانه و آيينه، صابون و حوله و ... وسايل را جلو کودک بگذاريد و از او بخواهيد وسايل مرتبط با هم را کنار هم بگذارد.

  آشنا کردن کودک با مفهوم جزء و کل:

  1. تصاويري از مکان هاي مختلف به کودک نشان داده و از او مي خواهيم اشياء مربوط به هر يک از مکان ها را مشخص کند.

  آشنا کردن کودک با مفهوم طبقه بندي:

  1. وسايل مختلفي را در اختيار کودک قرار دهيد و از او بخواهيد آن ها را بر اساس رنگ، جنس، اندازه، شکل و ... طبقه بندي کند. به طور مثال مهره هاي قرمز يک سمت، مواد خوراکي يک سمت، ميوه هاي هسته دار جدا از بي هسته و ...

  2. تصاويري از حيوانات مختلف را از مجلات ببريد و آن ها را مقابل کودک بگذاريد و او را تشويق کنيد تا حيوانات شبيه به هم و از يک خانواده را کنار هم بچسباند.

  آشنا کردن کودک با مفهوم نظم و ترتيب:

  1. نواري درست کنيد و اشکالي را روي آن بکشيد، در سلسله اشکال، اولين شکل که ارايه مي شود بايد دايره باشد. اشکالي همانند و هم رنگ با آن ها از کاغذ ببريد و از کودک بخواهيد اشکال بريده شده را با اشکال روي مقوا مطابقت داده و مرتب کند.

  2. تعدادي مهره رنگي يا حبوبات تهيه کنيد و آن ها را با نظم خاصي کنار هم بچينيد. آن نظم را تکرار کنيد. کودک بايد ارتباط را بيابد و آن را تکرار کند. به طور مثال:

  نخود لوبيا، عدس، نخود ... قاشق، کارد، چنگال، قاشق ... و ...

  3. تعدادي از اشکال متفاوت را در توالي منظم قرار دهيد و از کودک بخواهيد آن توالي را تکرار کند.

  آموزش مفاهيم اعداد از 0 تا 10 به کودک:

  آموزش عدد صفر:

  لازم نيست مفهوم عدد صفر را توضيح دهيد بلکه درباره ي مفهوم هيچ با کودک تمرين کنيد. مثلاً از کودک بپرسيد

  تو چند تا دم داري؟

  تو چند تا شاخ داري؟

  تو چند تا نوک داري؟

  سپس مي توانيد در مورد چيزهايي که در کلاس وجود ندارند از کودک سؤال کنيد. مثلاً:

  چند تا فيل توي اتاق است؟

  در اين اتاق چند اتوبوس است؟

  در اين اتاق چند تا حوض است؟

  آموزش عدد يک و دو:

  1. ما مي توانيم درباره ي عدد يک اين گونه با کودک کار کنيم:

  تو چند دماغ داري؟

  تو چند زبان داري؟

  تو چند سر داري؟

  وسايلي را که فقط يک نمونه از آن داخل خانه يا پارک است را از کودک بخواهيد نام ببرد.

  هنگام چيدن سفره از کودک بخواهيد براي هر نفر يک بشقاب، قاشق و ليوان بگذار.

  2. در مورد آموزش عدد دو، اين گونه عمل کنيد:

  تو چند تا چشم داري؟

  تو چند تا گوش داري؟

  تو چند تا دست داري؟ و ...

  به دنبال وسايلي باشيد که دو نمونه از آن وجود دارد؟

  3. آموزش عدد سه:

  يک مثلث بکشيد و گوشه هاي آن را به کودک نشان دهيد و پس از شمردن گوشه ها از کودک بخواهيد شکل هاي سه گوش را در کلاس پيدا کند.

  4. آموزش عدد چهار:

  براي آموزش اعداد از دو تا پنج مي توان اين بازي را اجرا کرد، به اين صورت که بچه ها دست مي زنند و مي چرخند و با هم مي خوانند تا جايي که صداي آهنگ قطع شود:

  با هم ميريم خريد

  مي خواهيم شيريني بخريم

  چند تا شيريني بخريم

  معلم مي گويد دو تا و بچه ها بايد فوراً به گروه هاي دو نفري تقسيم شوند و آن هايي که از گروه باقي ماندند از بازي خارج مي شوند. به همين ترتيب براي عدد 3، 4 و 5 عمل مي کنيم.

  5. آموزش عدد پنج:

  از کودک بپرسيد هر دست چند تا انگشت دارد؟

  از کودک بپرسيد هر پا چند انگشت دارد؟

  چيزهايي در خانه پيدا کنيد که پنج عدد باشد.

  به کودک مقدار زيادي نخود دهيد و از او بخواهيد که آن ها را 5 تا 5 تا بشمارد و کنار بگذارد.

  از او بخواهيد که درخواست هاي زير را انجام دهد.

  2 تا دسته 5 تايي 2 تا دسته 3 تايي 4 تا دسته 2 تايي 3 تا دسته 5 تايي 1 دسته 4 تايي و ...

  6. آموزش عدد شش، هفت و ... و ده:

  الف. چندين جعبه تهيه کنيد و روي هر جعبه يکي از اعداد را بنويسيد و سپس آن ها را در اختيارکودک قرار دهيد و از او بخواهيد در هر جعبه با توجه به شماره ي جعبه در آن مداد يا حبوبات و يا چيزهاي ديگر قرار دهد.

  ب. کودک را تشويق کنيد تا شماره هاي مختلف را در اطراف خود بيابد مثل روي شماره گير تلفن، شماره هاي ساعت، شماره ي پلاک آب، شماره ي پلاک خانه.

  ج. تصوير يک مزرعه با حيوانات مختلف فراهم کنيد و آن را نشان کودک دهيد و از او در مورد تعداد حيوانات داخل مزرعه سؤال کنيد. اين فعاليت مخصوص سنين 7-5 سال است.

  د. با استفاده از مقوا سه سري کارت تهيه کنيد:

  - روي سري اول اعداد از 0 تا 10 نوشته شود.

  - روي سري دوم به جاي نوشتن اعداد، شکل مربع بکشيد. مثلاً يک مربع، دو مربع و ...

  - روي سري سوم تصوير بکشيد.

  اين کارت ها را ميان کودکان توزيع کنيد و از آن ها بخواهيد دايره وار بچرخند. در هر بار يکي از اعداد را نام ببريد در اين حالت سه سري کودک بايد داخل دايره شوند. يک سري با نماد عدد، يک سري با نماد اشکال هندسي و يک سري با کارت هايي که داراي تصوير است.

  هـ. به کودک تعدادي مهره دهيد و از او بخواهيد در هر بار هر تعدادي را که نام برديد از ظرف خارج کند. مثلاً 7 مهره، 3 مهره، 9 مهره و ...

  و. پازل هاي عددي درست کنيد که در يک قسمت آن عدد مربوط نوشته شده باشد و در قسمت ديگر آن اشکال مربوط به آن

  آموزش اشکال هندسي:

  1. اشکال هندسي را روي مقوا ببريد و به ديوار وصل کنيد.

  2. با مقواهاي رنگي سه گوش، چهارگوش، گردي در اندازه ها و با رنگ هاي مختلف ببريد. اين اشکال را در اختيار کودک قرار دهيد و از او بخواهيد با آن ها شکل هاي جديدي ابداع کند.

  3. يک رشته نخ به کودک دهيد و از او بخواهيد شکل هاي هندسي درست کند.

  4. از کودکان بخواهيد به صورت دايره وار بنشينند و معلم چند شيء گرد را نام ببرد و از بچه ها بخواهيد اين کار را ادامه دهند.

  5. از کودکان بخواهيد به صورت چهارگوش بنشينند و معلم چند شيء چهار گوش را نام ببرد و از بچه ها بخواهيد اين کار را ادامه دهند.

  6. از کودکان بخواهيد به صورت سه گوش بنشينند و معلم چند شيء سه گوش را نام ببرد و از بچه ها بخواهيد اين کار را انجام دهند.

  7. اشکال متفاوت با ابعاد متفاوت فراهم کنيد و از کودک بخواهيد مثلاً از دايره ي بزرگ به سه گوش کوچک و از آن به چهار گوش بزرگ و ... بپرد.

  مفهوم کامل و نصف:

  نحوه ي آموزش به اين شکل است که در حضور کودک يک سيب نصفه و يک سيب کامل را در بشقاب قرار دهيد. از کودک بپرسيد آن ها با هم تفاوتي دارند يا نه؟ کامل يعني چه؟ از کودک بپرسيد چه چيزهاي ديگري را مي توان نصف کرد؟ آيا مي توان کتاب، مداد رنگي، کاغذ و ... را نصف کرد؟

   


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 17 تير 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 1 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :161102
 • بازدید امروز :241272
 • بازدید داخلی :23935
 • کاربران حاضر :184
 • رباتهای جستجوگر:345
 • همه حاضرین :529

تگ های برتر